EHKO BIDEOA!

Zer da AGROEKOLOGIA? Nola definitu? Galdera horiei erantzuteko, eta baita EHKOlektiboa ezagutzera emateko ere, bideo bat egin dugu. Denon artean eta teknologia berriak baliatuta, zabaldu dezagun ikus-entzunezko aurkezpen xume bezain erakargarri hau lau haizetara!!

EHKOlektiboa mugimendua martxan dago!

FORUM AGROEKOLOGIA – URRIAK 18 – OCTOBRE -OCTUBRE

EHKOlektibotik, “AGROEKOLOGIA: Elikadura eta bizi modu hobe baten bidean” FOROra antolatzen dugu. Bilbon ospatuko dugu, URRIAREN 18an, LA BOLSA eraikinean.

Euskal Herrian Agroekologia lantzen ari garen hainbat talde bertan egongo gara, eta gonbidatu berezi bezala, GUSTAVO DUCH, Albaitari eta idazlea izango dugu.

Gustavo DUCH (Bartzelona),  Mugaz Besteko Albaitarien taldearen sortzaileetako bat da, eta Via Campesinako kidea da. Herrien Elikadura Burujabetzaren alde lan egiten du, eta “Soberania Alimentaria” aldizkarian idazten du.

Egungo bizi moduaren kalitatea hobetzeko, Agroekologiak egiten dizkigun proposamen interesgarri hauek zurekin partekatu nahi dugu!

 

Desde EHKOlektiboa, vamos a organizar el FORO “Agroecología: Caminando hacia una mejor alimentación y forma de vida”. Lo celebraremos en BILBAO, el 18 de Octubre, en el edificio “La Bolsa”.En este encuentro, participaremos diferentes grupos que trabajamos en desarrollar la agroecología a nivel de Euskal Herria. Y como invitado especial, tendremos a GUSTAVO DUCH, veterinario y escritor.Gustavo DUCH (Barcelona), es uno de los miembros fundadores de Veterinarios Sin Fronteras y también del movimiento Vía Campesina. Trabaja por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, y escribe en la revista “Soberanía alimentaria”.

 

EHKOlektiboa organise le FORUM: “ Agro écologie; une voix pour mieux manger et vivre”.  Il aura lieu le mardi, 18 octobre à BILBAO. Ce rencontre réunira à différents groupement pour le développement de l´agro écologie au niveau de tout le Pays Basque, et nous aurons à GUSTAVO DUCH comme invité spécial. Il est vétérinaire et écrivain, et il travail pour le développement de la souveraineté alimentaire des peuples.

 

 

foro-kartela-eusk-handia

 

foro-kartela-fr

foro-kartela-cast

Kide izateko ateak zabaldu dira!

Nor izan daiteke kide?

Ekimena bultzatu nahi duen oro izan daiteke EHKOLEKTIBOko kide.

2 kide mota aurre ikusten dira:

v  (A taldea): EHKO identifikatzailea erabiliko duten kide laborariak.

v  (B taldea): Elkartean parte hartu eta ekimena bultzatu nahi duenak. Pertsona zein erakunde oro (bai laborariak zein herritarrak)

– Hasiera batean, denak izango gara EHKOLEKTIBOKO kide bultzatzaileak (B taldekoak), denak kidetasun mota berbera izango dugu.

Kide bultzatzailearen kuota: 30 € / urtekoda.

– (A taldea): EHKO Identifikatzailea lortu duen laborarien kidetza laster jarriko dugu martxan. Datozen hilabeteetan elkarteko Barne Araudia garatua izango da, eta datozen Topaketetan aurkeztuko da. Topaketak 2014 amaieran ospatuko ditugu eta bertan Onarpen komisioa aukeratuko dugu.

Kide egiteko 2 URRATS:

1. Zure izen emate fitxa bete eta guri bidali (3 aukera dauzkazue):

I.            Mezu hau bera, emailez erantzun: ehkolektiboa@gmail.com

II.            ehkolektiboa.wordpress.com web orrian kidetasun fitxa bete

III.            Gure elkartera eskutitz bat idatziz.

 

ZURE KIDETZA DATUAK:

–          Izen Abizenak…………………………………………………….

–           NAN zenbakia:………………………………………………….

–           Helbidea:………………………………………………………..

–           Posta kodea eta Herria: ………………………………….

–           Telefonoa: …………………………………………………..

–           Emaila:………………………………………………………..

–           Hizkuntza (komunikaziorako, bileretarako) ……………………..

–           Laboraria, herritarra edo erakunde zara?…………………………………………………………..

–           EHKO identifikatzailea lortu nahi dut (Laborarien kasuan) …….

EHKOLEKTIBOA ELKARTEA

GARRO JAUREGIA

64240 LEKORNE (MENDIONDE) LAPURDI

Telf.: 0034 655713077

 

2. Kide kuota (30 €) hauetariko kontu korronte batean sartu:

Iparraldeko bankua (Credit Mutuel):

RIB: 10278 02281 00020356601 33 EUR

Hegoaldeko bankua (Laboral Kutxa):

RIB: 3035 0065 7106 5005 8093

– Iparraldekoek “Cheque” bidez egin dezakete ordainketa.

Mila esker guztiori gurekin bat egiteagatik!! Aupa EHKOLEKTIBOA!!

INVITATION A DEVENIR MEMBRE DE EHKOLEKTIBOA

Qui peut être membre ?

Toute personne ou organisme qui souhaite soutenir cette initiative peut être membre d´ EHKOLEKTIBOA.

Deux types de membres sont prévus dans les statuts :

(groupe A) : les membres paysans  qui vont utiliser l’identifiant EHKO

(groupe B) : toute personne qui veut faire partie de l’association, personne physique ou morale, paysan-nes  ou habitant-es

A ce stade de la création de l’association, nous sommes  toutes et tous membres du groupe B.

–                     La cotisation de membre de base : 30 € / an.

Groupe A : ce type de membre, auquel  appartiendront les fermes qui veulent  détenir l’identifiant EHKO, sera prochainement mis en place. Fin 2014, les rencontres  (topaketak)  en AG , sera présenté le “règlement  intérieur” travaillé et mise en œuvre cet été. La commission d’agrément,  qui fonctionnera  sur des principes  de garantie participative et de démarche de progrès, sera  élue.

2 étapes pour devenir membre :

 1. remplir la fiche et nous la faire parvenir :

par mail en réponse à ce message : : ehkolektiboa@gmail.com

en répondant au formulaire en ligne sur  :  ehkolektiboa.wordpress.com

par courrier postal à l’une des 3 associations partenaires suivantes :

EHKOLEKTIBOA ELKARTEA

GARRO JAUREGIA

64240 LEKORNE (Mendionde) Lapurdi

Telf.: 0034 655713077

 

Les données pour être membre :

–          Nom prénom : ……………………………………………………………….

–           SIRET: …………………………………………………………………………

–           Adresse: ………………………………………………………………..

–           Code postal / ville : ……………………………………………….

–           téléphone: …………………………………………………………….

–           Email: ………………………………………………………………..

–           Langues pratiquées (pour la communication, les réunions) : …………………………………………

–           Etes-vous paysan-ne, habitant-e, ou organisme ? ……………………………………………………

–           Si vous êtes paysan-nes, souhaitez-vous accéder à l’identifiant EHKO ?………………..

 

 1. Régler la cotisation annuelle 2014 (30 €):

–                     par virement sur l’un des comptes suivants :

Banque pour Iparralde  (Credit Mutuel):  RIB: 10278 02281 00020356601 33 EUR

Banque pour  Hegoalde (Laboral Kutxa):  – RIB: 3035 0065 7106 5005 8093

–                     par chèque à l’ordre de : EHKOLEKTIBOA

Un grand merci à toutes et tous, et à très bientôt, aupa EHKOLEKTIBOA !

INVITACION A SER SOCIO/A DE EHKOLEKTIBOA

¿Quién puede ser socio/a?

Toda persona u organismo que quiera impulsar la iniciativa puede ser socio/a de  EHKOLEKTIBOA.

Se prevén 2 tipos de socio/a:

v  (Grupo A): Los socios/as campesinos/as que utilizarán el identificador EHKO.

v  (Grupo B): Todo aquel/lla que quiera ser parte de la asociación. Toda persona u organismo. (Tanto personas campesinas como ciudadanas)

– En un principio, todos/as perteneceremos a socio/a impulsador/a de EHKOLEKTIBOA (del grupo B).

La cuota de socio del impulsador: 30 € / año.

– (Grupo A): son, aquellas granjas, o campesinos/as que quieran tener el identificador EHKO.  Se pondrán en marcha en los próximos meses. A finales de este año 2014, celebraremos los encuentros anuales, y aquí se presentará la “Reglamentación Interna” de la asociación. Dicha reglamentación tratará este verano. Además, en los encuentros se elegirá la “Comisión de aprobación”, que trabajará con principios de garantía participativa.

2 PASOS para hacerte socio/a:

1. Rellena la ficha con tus datos y reenvíanoslos (3 opciones):

I.            Respondiendo este mismo mensaje a: ehkolektiboa@gmail.com

II.            Rellena la ficha de socio/a en la página web ehkolektiboa.wordpress.com

III.            Mediante correo ordinario a nuestras asociaciones colaboradoras.

TUS DATOS DE SOCIO/A :

–          Nombre y Apellidos: …………………………………………………..

–           DNI / CIF: …………………………………………………………………

–           Dirección: ……………………………………………………………….

–           Código Postal y Localidad: …………………………………….

–           Teléfono: …………………………………………………………….

–           Email: ………………………………………………………..

–           Idioma (para la comunicación, para las reuniones) ………………….

–           ¿Eres  campesino/a, ciudadano/a o un organismo?…………………………………………………………………….

–           Quiero conseguir el identificador EHKO (en el caso de los campesinos/as)………………………

 

EHKOLEKTIBOA ELKARTEA

GARRO JAUREGIA

64240 LEKORNE (Mendionde) Lapurdi

Telf.: 0034 655713077

 

2. Ingresar la cuota de socio/a (30 €) en una de estas cuentas corrientes:

Banco de Iparralde (Credit Mutuel):

RIB: 10278 02281 00020356601 33 EUR

Banco de Hegoalde (Laboral Kutxa):

RIB: 3035 0065 7106 5005 8093

– Los/as socios/as de Iparralde, también pueden entregar un “cheque” a nombre de EHKOLEKTIBOA.

BIOTERRA 2016

Bioterra 2016 (4)        Bioterra 2016 (3)

Agroekologian oinarritutako Bertako nekazaritza ekologikoaz sentsibilizazio egiteko helburuarekin EHKOLEKTIBOA eta BLE elkarteak Irungo Ficoban ospatzen den BIOTERRA azokan parte hartu dugu.

EHKO etxaldeen argazki erakusketa jarri genuen, eta argazki bakoitzak agroekologia mezu bat ematen zuen.

Xoko ezberdinetako herritarrak bertaratu ziren, eta EHKOlektiboaren mezua zabaltzeko aukera izan genuen.

Zenbat pisatzen du gazta honek? LEHIAKETA azokak iraun zuen 3 egunetan martxan jarri genuen.

IRABAZLEA: GORKA LETE, Aretxabaletako baserritarrak irabazi du. 2.072 kg pisatzen zuen gaztak, eta beste partaide batekin parekatuta, 2.100 kg esan zuten. Zozketan Gorkak irabazi du!

Bioterra 2016 (3)

1º EHKO AZOKA

EHKO 1º azoka (25)    EHKO 1º azoka (27)

Gure kolektiboa eta identifikatzailea martxan dauzkagula ospatu genuen!

Iruñako Sarasate pasealekua baserritar eta herritarren elkargune izan zen. Ilusioa harnastu genuen partaideen artean, eta alaitasuna sentitzen zen Euskal Herriko laborarien topaketa honetan!

Azoka Euskal Herriko aniztasun eta aberastasunaren argazkia izan zen, elkarrekin gure herrien elikadura autonomiara iritsi gaitezkeenaren adibide.

Marigorringoa aurkezteaz gain, agroekologia argazki bidez aurkeztu genuen eta nekazaritza ekologikoaren aldarrikapena egin genuen..

EHKO 1º azoka (44)    EHKO 1º azoka (26)

Aniztasun hau eta naturatik lortzen ditugun elikagai eta zaporeak dastatzera eman genituen; EKOLOGIKOAK eta BERTAKOAK eskaini ahal digun osotasuna dastatuz!

EHKO 1º azoka (36)    EHKO 1º azoka (18)

Bazkaltzeko orduan, Katakrak jatetxean, 60 pertsona bildu ginen, eta zenbaitzuk arras berandu arte luzatu zuten besta!!

EHKO 1º azoka (13)   EHKO 1º azoka (12)

EHKO 1º azoka (46)    EHKO 1º azoka (46)

 

 

Prentsaurrekoa: EHKO MARTXAN DA!!

2015/10/20 (Abajo en castellano / En bas en française

)IMG_1278

Martxan da EHKO identifikatzaile berria!

8 urtetan zehar izandako gogoeta eta hainbat topaketen ostean, EHKOlektiboak EHKO identifikatzailea plazaratu du.

Agroekologian oinarritutako nekazaritza ekologikoa identifikatzen du. Izan ere, nekazaritza ekologikoak izaten ari den zabalkundea positiboa bada ere, Europatik araututa dagoen nekazaritza ekologikoak, ekoizpen eta maneiura mugatzen da. EHKOlektiboak Europako arauditik haratago joateaz gain, agroekologiaren irizpideak barneratu nahi ditu, hau da; nekazaritza ereduaz gain, bertakotasun irizpide, zein sozial, ekonomiko eta kulturalak kontutan hartzen dituena.

Momentu hauetan, Euskal Herri osoko 50 etxaldek jaso dute EHKO izendapena, eta hemendik eta urte amaierara beste dozena bat gehiago izango direla espero da.

Berme sistema parte hartzailean oinarritzen den ekimena da, laborari zein herritarrek parte hartze sistemaren bidez etxaldeen jarraipena egiten dute. Helburu nagusia, agroekologia kontzeptuan oinarrituz, etxaldeak hobetzen laguntzea da. Identifikatzaileak berri honek, hainbat irizpide ziurtatzen ditu, hala nola:

 • Etxaldea bere osotasunean ekologikoa izatea
 • Lurrari lotutako nekazaritza bat sustatzea (batez ere animalien elikaduran)
 • Konfidantza eta transparentzia lantzea – herritarrekiko harreman zuzena bermatzea
 • Gertutasuna eta bertakotasuna lantzea; lehen gai zein produktuen banaketa bide laburrekoak izatea
 • Laborariak, ekoizpen, eraldaketa eta salmentan erabakiak hartzeko gaitasuna izatea
 • Transgenikorik ez onartzea
 • Kolektiboan parte hartzea; laborarien harteko harremanak eta elkar lana indartzea

Etxaldea bere osotasunean balorean jartzen duen komunikazio tresna da, ez da produktuaren label kalitate marka bat. Bide motzeko banaketa bideetan aurkituko dugu, gertutasunezko komunikazioa bermatuz; Azoketan, dendetan txikietan, kontsumo elkarte eta taldeetan, eta abar.

– Identifikatzaileak bi gauza bermatzen ditu:

 • Lan kolektibo batean engaiatzea
 • Europako ekoizpen ekologikoaren araudiari, arau sinple batzuek gehitu eta hauek errespetatzea. Sistema bio industrialen aurrean desberdintzeko “bertako ekoizpena / bertako kontsumoa” ziurtatzea.

Gertutasuneko komunikaziorako egindako identifikatzailea mota da (geografikoki eta sozialki). Harreman zuzenerako difusio tresna erabiliz (esportaziorako bokaziorik gabe)

Identifikatzaile honen garapena bezain garrantzitsuak dira EHKOlektiboarentzat agroekologiaren lanketa eta muga administratiboetatik haratagoko harremana eta elkar trukea.

EHKOlektiboarekin bat eginez gero, herri baten elikadura burujabetzaren alde bat egiten dugu, gure lurraldeak duen elikatzeko gaitasuna balorean jarriz.

Gizarteari EHKO identifikatzailea eta bere 50 etxaldeak aurkezteko helburuarekin, datorren larunbata URRIAK 24 Iruñako Sarasate pasealekuan 1º EHKO AZOKA BEREZIA antolatuko dugu.

EHKOlektiboak egun berean Euskal Herriko hainbat hiriburuetan antolatu diren aldarrikapen ekintzekin bat egiten dugula adierazi nahi dugu; Bilbon Alternatiben Herrixka eta Baionan Deiadar. Akitibitate anitz honek, herriaren bizitasun seinale ikusirik oso baikorki baloratzen dugu.

———————————————

¡L’identifiant EHKO est en marche !

Après 8 ans de réflexions, rencontres et journées techniques, l’association EHKOlektiboa a fait naître l’identifiant EHKO.

EHKO est un outil qui identifie l’agriculture biologique basée sur les fondements de l’agroécologie. Le développement de l’agriculture biologique est très positif, dans le cadre de la règlementation européenne de la bio. EHKolektiboa va au delà : en plus de quelques règles allant plus loin que cette règlementation communautaire, elle intègre des concepts agroécologiques sur les thèmes de la proximité du modèle social, économique et culturel.

A ce jour, 50 fermes de tout Euskal Herri ont obtenu l’identification EHKO, et ce chiffre va rapidement augmenter dans les prochains mois.

EHKO est une démarche qui se base sur un “système de garantie participative” dans lequel les paysan-nes et citoyen-nes réalisent le suivi des fermes. La finalité est d’aider et d’accompagner les fermes à progresser vers plus d’agroécologie.

Plus concrètement, ce nouvel identifiant nous garantit :

 • Fermes certifiées en AB dans leur totalité (pas de mixité bio / non bio)
 • Un lien au sol (notamment en alimentation animale)
 • Un niveau significatif de relation directe entre le producteur et l’acheteur (transparence)
 • Un travail de relocalisation et de proximité, tant sur les approvisionnements que sur les circuits de vente
 • L’autonomie de decisión des agriculteurs-trices sur la production, la transformation et la vente
 • La mise en oeuvre de toute action visant le 0 OGM
 • L’engagement à participer au collectif, en relation avec les autres membres de EHKO

EHKO est un outil de communication qui met en exergue la ferme dans sa globalité, ce n’est pas un label de garantie produits. A ce titre, il será valorisé dans les circuits de proximité : marchés, groupes de consommateurs-trices, petits magasins spécialisés etc. Il garantit fondamentalement deux choses :

 • L’engagement à un travail collectif
 • le respect de règles simples ajoutées à la règlementation européenne de la bio, règles permettant de se différencier des systèmes industriels, de garantir le “produire local – consommer local” et la relation directe entre habitant-es et paysan-nes.

C’est un type d’identifiant pensé pour une communication de proximité, tant géographique que sociale. Il n’a pas de vocation à être utilisé pour l’exportation.

Pour l’association EHKOkolektiboa, sont aussi importants le développement de cet identifiant que celui de l’agroécologie et des échanges par delà les frontières administratives.

En soutenant la démarche EHKOlektiboa, nous oeuvrons concrètement à la souveraineté alimentaire de notre territoire, en mettant en valeur notre capacité à produire notre propre alimentation.

Avec l’objectif de présenter à la société notre nouvel identifiant et les 50 fermes qui ont obtenu l’agrément cette année, nous organisons la première Feria EHKO ce samedi 24 octobre 2015 à Iruña – Pampelune (Paseo Sarasate).

Nous profitons d’ailleurs de cette occasion pour exprimer notre soutien aux évènements organisés ce même samedi 24 à Bilbo (Alternatibaren errixka) et Bayonne (Deiadar) : ça bouge dans tout Euskal Herri !

————————————————

¡Ya está en marcha el nuevo identificador EHKO!

Después de ocho años de reflexión, debate y multiples encuentros, la asociación EHKOlektiboa saca a la luz el identificador EHKO.

Es la herramienta que identifica una agricultura ecológica basada en la agroecología. Aún siendo positivo la extensión que está tomando la agricultura ecológica, la Reglamentación Europea de agricultura ecológica se ciñe al modelo de producción y manejo. EHKOlektiboa, además de ir más lejos de lo que se recoge en la reglamentación comunitaria, integra los conceptos de la agroecología; además del modelo productivo, tiene en cuenta los criterios de cercanía, los sociales, económicos y culturales.

En estos momentos, un total de 50 granjas de toda Euskal Herria han obtenido la denominación EHKO, y se espera que la cifra aumente en los próximos meses.

EHKO es una iniciativa que se basa en el “Sistema participativo de Garantía”, donde los propios agricultores/as y ciudadanos/as, son los que hacen el seguimiento a las granjas. El principal objetivo es ayudar a las granjas mejorar en vía de la agroecología.

Más concretamente, este nuevo identificador nos garantiza:

 • Granjas ecológicas en toda su totalidad
 • Una agricultura ligada a la tierra
 • Confianza y transparencia – garantizar la relación directa con el consumidor/a y la ciudadanía
 • Trabajar la localidad y la cercanía; tanto en la materia prima como con el producto
 • La capadidad de los/as agricultores/as en la toma de decisiones de la producción, la transformación y la venta
 • No a los Transgénicos
 • Participación en el colectivo; fomentar las relaciones y el intercambio entre los/as agricultores/as.
 • …..

Es una herramienta de comunicación que pone el valor la granja en su totalidad, no es un label de garantía de un producto. Lo encontraremos en los canales cortos de comercialización, garantizando así una comuniación de cercanía; mercados, grupos y asociaciones de consumidores, tienda pequeñas, etc.

– El identificador EHKO garantiza 2 cosas:

 • El compromiso a un trabajo colectivo
 • El respeto de unas normas sencillas añadidas a la reglamentación Europea de agricultura ecológica. Para diferenciarse ante sistemas bio industriales, asegurar la “producción local/ consumo local”. Garantizando la relación directa “ciudadano-a / campesino-a”.

– Es un tipo de identificador pensado para una comunicación de cercanía (tanto a nivel geográfico como social). Utilizando medios de difusión para la relación directa (sin vocación de exportación).

Para la asociación EHKOlektiboa, son tan importantes como el desarrollo de este identificador, el desarrollo de la agroecología, y la relación y el intercambio más hallá de las fronteras administrativas.

Apoyando la iniciativa de EHKOlektiboa, favorecemos la soberanía alimentaria de nuestro territorio, poniendo así en valor la capacidad que tenemos de alimentarnos soberanamente.

Con el objetivo de presentar a la ciudadanía el nuevo identificador EHKO y las 50 granjas que han obtenido el identificador EHKO, el próximo sábado 24 de octubre celebraremos en el Paseo Sarasate de Iruña-Pamplona la 1º FERIA EHKO.

Expresamos nuestra unión con las actividades paralelas que se han organizado tanto en Bilbo (Alternatiben herrixka ) y en Baiona (Deiadar) considerando símbolos de un pueblo crítico y vivo.

 

Buletina 3/2015: UDAZKENA – AUTOMNE- OTOÑO

EHKOren aria jarrai dezazuen … EHKO BERRIAK!    Buletina 3/2015  :   UDAZKENA

ZERTAN ARI GERA EHKOLEKTIBOAN?                                                                                  2015-09-15

 

 • URRIAK 24 EHKO AZOKA BEREZIA IRUÑAN

EHKO izendapena jaso duten etxaldeen zerrenda handitzen ari da poliki-poliki, momentu hauetan 45 etxalde dira. Etxaldeek, EHKO identifikatzaile berria, egurrezko ohola jaso dute eta udako azoka ekologikoetan estreinatu dituzte.

Iruñan ospatuko dugun 1. Azoka berezi honek, EHKO identifikatzaile agroekologikoa gizarteari aurkeztuko dio, eta aldi berean elkarrekin festa giroan egoteko aitzakia paregabea izango da.

Zu ere etor zaitezen GONBIDATZEN ZAITUGU! Gorde zure agenda egun polit hau!

Hemen duzue eguneko programa:

LARUNBATA, 2015eko URRIAK 24

SARASATE PASEALEKUAN – IRUÑA (Nafarroa)

Goizetik, 10:00h-14:00h. AZOKA

ERAKUSKETA: Agroekologia Euskal Herrian

MINTZALDIA: Ezagutu sakonki EHKOlektiboa

DASTAKETA: Jabetu naturak duen GOXOTASUNAZ

ALDARRIKAPEN MAKETA: Nekazaritza ekologikoa eta iraunkorra

ANIMAZIOA –  HAURREN TXOKOA

14:30H.tan BAZKARI HERRIKOIA, KATAKRAK jatetxe liburu dendan

 • Bazkaria (15 €, belarjale eta beganoentzako aukera izango da) azoka eguna baino lehen erreserbatu behar da (azken eguna urriak 19), deitu edo idatzi gure kontaktuetara: ehkolektiboa@gmail.com / 0034 655713077 / 0033 627133238

Festa giroa! HUMOREA – KONTAKIZUNAK – MUSIKA

 

 • Gogoratu! Konpromiso agiriak jasotzeko azken eguna URRIAK 1

Laborari zaretenontzat, eta EHKO izendapena jaso nahi duzuenentzat, gogorarazi datorren urriaren hasieran Onarpen komisioa bilduko dela. Hori dela eta, mesedez, bidali zuen eskariak URRIAren 1 baino lehen.

Postaz bidali nahi baduzue, ikusi azpian ematen ditugun 2 helbide aukera, eta bestela email bidez: ehkolektiboa@gmail.com

Lan taldeak

Hemendik urte amaiera arte, lan taldeak berriro bilduko dira lehenengo bileran finkatu zituzten helburu agroekologikoak garatzeko.

Laborari bazara edo instalatu nahi baduzu eta agroekologiaren lanketan parte hartu nahi baduzu, bilera hauetara gonbidatuta zaude. Aurki gure web orrian bileren egutegia izango duzue. Ez zalantzarik egin, parte hartzeko eta jarri gurekin harremanetan!

 

 • Ongi etorria gure dinamizatzaile berriari!

Nahiz eta kolektiboaren sorreratik EHKOlektiboaren bultzatzaile izan den, udara honetatik aitzin, BLE-ko langilea den Thomas Erguy –k EHKOlektiboari bere lanaldiaren erdia eskaintzen hasi da. Urte honetan kolektiboak izan dituen diru sarrerak aprobetxatuz, agroekologia zein komunikazio mailan indartzeko apustua egin du kolektiboak. Beraz, hemendik eta urte amaiera arte, Thomas Erguy eta Aloña González eskuz esku ibiliko dira EHKOlektiboak duen lan programa aurrera ateratzen.

Koordinazioa eta elkar lagunduz harituko diren arren, ardurak banatu dituzte; lan talde bilera, eta onarpen komisioaren dinamikaz Thomas arduratuko da, eta komunikazioa eta administrazioaz Aloña.

 ————————————————————————————- 

Para que no perdáis nuestro  hilo … ¡NOTICIAS EHKO!

Boletín 02/2015: OTOÑO

¿QUE TENEMOS ENTRE MANOS EN EHKOLEKTIBOA?                                    26-05-2015

 • 24 de OCTUBRE, FERIA EHKO EN IRUÑA-PAMPLONA

La lista de las granjas con denominación EHKO crece poco a poco, en estos momentos son 45!

El primer soporte identificativo es un tablón de madera que ha salido a la calle por primera vez en las ferias ecológicas de este verano.

Esta primera feria especial de EHKO tiene como objetivo comunicar a la sociedad que el identificador EHKO ya está en marcha! Al mismo tiempo, es una escusa perfecta para que nos reunamos y pasemos juntos un día festivo.

Junto con este escrito, ¡te INVITAMOS a que vengas a nuestra cita especial! ¡Esperamos que guardéis el día en vuestras agendas!

He aquí el programa del día

SÁBADO, 24 DE OCTUBRE DE 2015

En el PASEO de SARASATE – IRUÑA- PAMPLONA (Nafarroa)

Por la mañana, de 10:00h-14:00h. MERCADO

EXPOSICIÓN: Agroecologia en Euskal Herria

CHARLA: Conoce con más detalle EHKOlektiboa

DEGUSTACIÓN: Presencia la DULCURA de la naturaleza

MAQUETA REIVINDICATIVA: Agricultura ecológica y sostenible

ANIMACIÓN- ESPACIO para L@S CRI@S

14:30H. COMIDA POPULAR, en el restaurante librería KATAKRAK

 • La comida (15 €) (con opción para los vegetarianos y los véganos) hay que reservarla antes del día de la feria (último día el 19 de octubre). Por favor, llamad o escribid a nuestros contactos: ehkolektiboa@gmail.com / 0034 655713077 / 0033 627133238

AMBIENTE FESTIVO! HUMOR – CUENTA CUENTOS – MUSICA

 • ¡Recordad! 1 OCTUBRE, último día para entregar las Cartas de Compromiso

Para aquellas-os agricultoras-res que queráis recibir la denominación EHKO, os recordamos que la comisión de aprobación se reunirá a principios de octubre. Por ello, por favor, mandad vuestras solicitudes antes del 1 de OCTUBRE.

Si lo queréis hacer por correo ordinario abajo os indicamos 2 correos postales posibles. Mediante email: ehkolektiboa@gmail.com

Grupos de trabajo

De aquí a finales de año los grupos de trabajo se reunirán de nuevo para desarrollar el objetivo agroecológico fijado en la anterior reunión.

Si eres agricultor/ra o si tienes un proyecto de instalación puedes participar en estas reuniones. Pronto en nuestra web encontrará el calendario con cada cita. ¡No lo dudes y participa con nosotros!

 • ¡Bienvenida a nuestro nuevo dinamizador!

Colaborador e impulsor desde el nacimiento de EHKOlektiboa, desde este verano en adelante, el trabajador de BLE- Thomas Erguy- dedica media jornada de su trabajo a nuestra asociación. Aprobechando las diversas fuentes de financiación que tiene EHKOlektiboa este año, se ha decidido dar un impulso a la agroecología y a la comunicación. De aquí y a finales del año, Thomás Erguy y Aloña González trabajarán mano a mano para sacar adelante el programa de trabajo de EHKOlektiboa.

Aunque estarán en constante coordinación, se han repartido las tareas: Thomas será el responsable de la dinámica de los grupos de trabajo y la comisión de aprobación, y Aloña de la comunicación y la administración.

————————————————————-

Pour ne pas perdre notre fil… INFOS EHKO ¡

bulletin 02/2015: AUTOMNE

QU’AVONS-NOUS ENTRE LES MAINS AVEC D’EHKO?                                   

SAMEDI 24 OCTOBRE, FERIA EHKO A  IRUÑA-PAMPELUNE

La liste des fermes ayant l’identifiant EHKO grandit peu à peu, elles sont 45 à ce jour.

Le premier support d’identification est un panneau de bois qui a été utilisé pour la première fois sur les marchés bios de cette fin d’été.

L’objectif premier de cette foire spéciale  EHKO est de communiquer sur l’idée que l’identifiant EHKO est en marché ¡ En même temps c’est une occasion idéale pour nous réunir et passer ensemble un jour festif.

En pièce jointe, nous vous invitons à venir à ce rendez-vous important, nous espérons que vous pourrez réserver cette date dans votre agenda ¡

Ci après le programme de cette journée :

SAMEDI 24 OCTOBRE  2015  – 1º FERIA EHKO

au PASEO de SARASATE – IRUÑA- PAMPLONA (Nafarroa)

Le matin : de 10:00h-14:00h. MARCHE // A  9:00 .installation des stands

EXPOSITION: L’agroécologie en Euskal Herria

COnférence : Tout savoir sur  EHKOlektiboa

DEGUSTATIONS : “comprendre les douceurs de la nature”

MAQUETTE EXPLICATIVE:  L’agriculture écologique et soutenable

ANIMATIONS – COIN ENFANTS

14:30H. REPAS POPULAIRE, au restaurant – librairie KATAKRAK

 • Repas : 15 € . Possibilité de menus végétariens et végétaliens). Réservation avant le 19 octobre : ehkolektiboa@gmail.com / 0034 655713077 (Aloña) / 0033 627133238 (Thomas)

ANIMATIONS FESTIVES – SKETCHS – CONTES – MUSIQUE

 • ¡RAPPEL ! 1er OCToBRE, Date limite pour renvoyer les chartes d’engagement

Pour celles et ceux qui souhaitent engager leur ferme dans l’identifiant EHKO, nous vous rappelons que le comité d’agrément se réunira debut octubre. Merci de renvoyer votre demande avant le 1er octubre. Vous pouvez le faire par courrier postal à Garro ou à BLE. Ou par mail :  ehkolektiboa@gmail.com

Groupes de travail

D’ici à la fin 2015 les groupes vont se réunir à nouveau afin de travailler les actions agroécologiques fixées dans la précédente reunión.

Si vous êtes paysan-ne ou si vous avez un projet d’installation, vous pouvez participer à ces réunions. Vous trouverez sur le site web de EHKOlektiboa les dates de chaque rendez-vous. N’hésitez pas, prenez part ¡

¡Bienvenue à notre nouvel animateur !

Ayant été au démarrage et à l’impulsion de EHKOlektiboa, l’animateur de BLE Thomas Erguy est mis à disposition ce deuxième semestre 2015 de EHKOlektiboa, pour 40% de son temps. En accord avec BLE qui souhaite contribuer fortement à développer EHKO et pour valoriser les financements obtenus cette année par EHKOlektiboa. Objectif : dynamiser le travail sur l’agroécologie et la communication. Aloña et Thomas travailleront donc ensemble les différents chantiers de notre collectif. Dans le cadre d’une coordination permanente, les actions ont été réparties comme telles : Thomas será responsable de la dynamique des groupes de travail et du comité d’agrément, et Alôna de la communication et de la vie associative.